Η μέθοδος του Design Futures είναι ένας συνδυασμός των μεθόδων Design Thinking και Maker Education με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

Δοκιμάστε τη στην τάξη σας με τους μαθητές σας!

ΜΑΘΑΊΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ

ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΑΣ

Η μέθοδος DESIGN THINKING στο σχολείο

Η μέθοδος DESIGN THINKING είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν λύσεις, ακολουθώντας μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Μέσα από διάφορα βήματα, όπως την έρευνα σχετικά με ένα πρόβλημα, τη σύλληψη ιδεών μέσα σε ομάδες, την κατασκευή πρωτοτύπων, και τη δοκιμή, οι μαθητές μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Ενισχύουν τις δεξιότητές τους, συγκεκριμένα της δημιουργικότητας, του αναστοχασμού και της συνεργασίας. Και οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να καθοδηγούν, να διευκολύνουν και να συμμετέχουν σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία.

Η μέθοδος MAKER EDUCATION στο σχολείο

Η μέθοδος MAKER EDUCATION επικεντρώνεται στην παραγωγή ή την κατασκευή φυσικών αντικειμένων ή ψηφιακών αποτελεσμάτων, εφαρμόζοντας τις ιδέες των μαθητών στην πράξη. Επιτρέπει στους μαθητές να οπτικοποιούν τις ιδέες τους, ενώ αναπτύσσουν τις κατασκευαστικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως το να δουλεύουν με μικροϋπολογιστές, κινητήρες, λάμπες LED. Οι μαθητές ενισχύουν τις γνώσεις τους σχετικά με την τεχνολογία καθώς και τις κατασκευαστικές τους δεξιότητες. Και οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία.

ΜΑΘΑΊΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ

ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΈΘΟΔΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΑΣ