Το Design Futures είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θέλει να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να συμβάλουν στον σχεδιασμό ενός καλύτερου μέλλοντος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τη φαντασία, την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα των παιδιών να συνεισφέρουν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να υλοποιήσουν δραστηριότητες των μεθόδων Design Thinking και Maker Education σε νεαρή ηλικία. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε στη δημιουργία υλικού που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο να εφαρμόσουν τις μεθόδους Design Thinking and Maker Education στα σχολεία τους.

Το Design Futures είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεργάτες του έργου είναι οι: TU Eindhoven, Designathon Works, PACO Design Collaborative, Stimmuli for social change, All Grow, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ολλανδία: M.M.Bekker@tue.nl ; emer@designathon.nl Ελλάδα : ioanna.garefi@stimmuli.eu ; georgiasafouri@yahoo.com Ιταλία: silvia@pacollaborative.com Ρουμανία: info@allgrowconsulting.com