Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη μέθοδο του Design Futures στην τάξη σας. Μάθετε περισσότερα κάνοντας λήψη του υλικού μαθημάτων και του υλικού αξιολόγησης, και παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά βίντεο. Το πρόγραμμα σπουδών του Design Futures συστήνεται για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών.

Κάντε λήψη του υλικού

Υλικό Μαθημάτων

Αποτελείται από ένα πρόγραμμα μαθημάτων στο οποίο τα μαθήματα περιγράφονται ένα-ένα, φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις για εκμάθηση και εξάσκηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και ένα σετ κατασκευής για την κατασκευή των πρωτοτύπων.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων υποστηρίζεται από έναν οδηγό αξιολόγησης και υλικό αξιολόγησης, σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την πορεία των μαθητών τους.

Οι υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρουμανικά και Ελληνικά

Introduction

How does the curriculum work? Πώς είναι δομημένο; Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε τις φάσεις του προγράμματος σπουδών και το διαθέσιμο υλικό.

Μαθαίνουμε

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μαθητές εξοικειώνονται με το θέμα και λαμβάνουν αρχικές πληροφορίες

Ερευνούμε

Οι μαθητές συλλέγουν και διερευνούν πληροφορίες για το θέμα ώστε να εμβαθύνουν την κατανόησή τους σχετικά με την πρόκληση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι και να ορίσουν το πρόβλημα.

Φανταζόμαστε

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές ξεκινούν να φαντάζονται νέες λύσεις, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων στοχεύοντας στη διαμόρφωση των ιδεών τους, αναζητώντας περαιτέρω πηγές και παραδείγματα που μπορούν να τους εμπνεύσουν.

Κατασκευάζουμε

Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές επικεντρώνονται στο να κάνουν την ιδέα τους περισσότερο απτή με το να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο, ή μια πιο λεπτομερή οπτικοποίηση της ιδέας.

Αξιολογούμε

Αυτή η φάση περιλαμβάνει μία γενική αξιολόγηση της διαδικασίας καθώς και της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Παρουσιάζουμε

Η συγκεκριμένη φάση είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας σε ολόκληρη την ομάδα. Καθώς είναι η τελευταία φάση της διαδικασίας, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία που ξεπερνά μία απλή αναφορά στα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη στιγμή που κλείνει η δημιουργική προσπάθεια των μαθητών και τους δίνεται η δυνατότητα να αναλογιστούν την όλη διαδικασία.